251-1079557

הארכת דרך בעילבון .

מטרת התוכנית


תכנון מחדש לדרך גישה ושינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
2. הארכת דרך .
3. תוספת אחוזי בניה , מס' קומות והגדלת תכסית .

דברי הסבר


תכנית זו יזומה ומוגשת ע"י מ.מ. עילבון להסדרת הגישה לחלקה 36 וחלקה 35 בהתאם להסכם פשרה בין הרשות ובעלי החלקות , וזאת ע"י החלפת שטחים במסגרת או"ח בהסכמת הבעלים והארכת דרך .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12.7 יח"ד +10.4 יח"ד +2.3 יח"ד לפי 8יח"ד לדונם במצב מאושר ו 10 יח"ד / דונם במצב מוצע
מגורים (מ"ר) 2,087 מ"ר +1,873 מ"ר +214 מ"ר לפי 144% במצב מאושר ו 164% במצב מוצע .
מסחר (מ"ר) 611 מ"ר +468 מ"ר +143 מ"ר לפי הערכה במצב מאושר , ולפי 25% מסה"כ השטח המותר במצב מוצע

מקום התוכנית


שכונה דרום-מערבית לעילבון - מול תח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה מצב מאושר הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה חתומה ע"י הבעלים - מצב מוצע הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/11/2022 6 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/11/2022 6 5
פרסום לאישור ברשומות 13/11/2022 תאריך פרסום: 13/11/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10900. עמוד: 910. שנה עברית: התשפג . 6 5 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2022 6 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/09/2022 6 5
פרסום להפקדה ברשומות 23/06/2022 תאריך פרסום: 23/06/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10614. עמוד: 9422. שנה עברית: התשפב . 5 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/06/2022 5 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/06/2022 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון החלפה צפייה
תוכנית 251-0384008 עילבון - דרך גישה לחלקה 36 החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022064 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 21/09/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/11/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/06/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 08/11/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 23/06/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 08/11/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 23/06/2022 הורדה