256-0894550

שינוי תוואי דרך מס' 13 והרחבת תכנית מתאר לצד דרומי - בוקעאתא ג/25908

מטרת התוכנית


הרחבת תכנית מתאר לצד דרומי במתחם 13 ושיני תוואי דרך 13 לפי מצב הקיים בבוקעאתא.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד ממגורים לדרך ולהפך
- שינוי משטח ללא תכנון מפורט למגורים ב' ותווית דרכים וגישות למגרשים.
- שינוי בקווי בניין קדמי.
- קביעת הוראות בניה ומגבלות בניה.
- קביעת שימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות למתן היתר בניה.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת דרום כפר בוקעאתא מזרח כביש ראשי מס' 98, במתחם 13 עפ"י תכנית כוללנית.
התכנית מהווה תכנון לחלקה ממתחם 13 המיועד לתכנון עתידי, המועצה יזמה את התכנית לצורך הסדרך דרך 13 הנמצא במתחם 2 המאושר ולהארכת הדרך עד כביש 100 המסומן בכוללנית,
תכנון דרך מס' 100 ברוחב 16מ' : יהיה גישה ממתחם קריית חינוך ואתר פסולת בניה ומאגר אלחמרא לדרך מקומית מס' 98.
מטרת התכנית שינוי משטח ללא תכנון מפורט למגורים ב', התכנית ממשכה רצועת מגורים לצד דרומי ולא פוגעת בצורת המתאר וגם נעשה הקצאה לצורך ציבור בערך 37%, המגרשים בבעלות פרטיות ,
התכנית תכלול 89 יחידות דיור מתוכן 16 יחידה לפי תכנית מאושרת כרום אלרומן,
התכנית משנה קו בניין קדמי מ 5מ' עד 3מ' בחלק המאושר.
התכנית צמודה וממשיכה לתכנית מס' 256-0608240 המאושרת בתאריך 16/08/2020 הנמצאת במתחם 13.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +80 מ"ר -80 מ"ר לפי 40% עיקרי
מגורים (יח"ד) 98 יח"ד +36 יח"ד +62 יח"ד מאושר- לפי צפיפות 5 יח"ד לדונם, מוצע- צפיפות 5-6
מגורים (מ"ר) 28,006 מ"ר +8,690 מ"ר +19,316 מ"ר מאושר- 120% עיקרי, מוצע- 130% עיקרי

מקום התוכנית


דרום בוקעאתא בשכונת קרום אלרומן מזרח כביש ראשי מס', 98, במתחם 13 המאושר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
תנועה חתכים הורדה
תנועה הורדה
תנועה חתכים הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות נוהל מבאת הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות חומר למנהל הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מועצה שהיא מגישה התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/11/2022 29 23
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/03/2021 20 18
קבלת תכנית 21/09/2020 7 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20349 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה