ג/ 13260

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה
ב. קביעת מערכת דרכים.
ג. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 04/06/2003
קבלת תכנית 09/07/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 04/06/2003
פרוטוקול הורדה
2003004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 05/02/2003
פרוטוקול הורדה
2002021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 04/12/2002
פרוטוקול הורדה