הר/ 2070

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 05/05/2003 תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2183. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 25/04/2003 תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 27/01/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
682 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/01/2003
פרוטוקול הורדה