259-1047547

שינוי קווי בניין במגרשים 73,74 טובה זנגריה

מטרת התוכנית


-שינוי קוו בניין במגרשים 73 , 74
-הריסות

עיקרי הוראותיה


שינוי קוו בניין לפי סעיף בחוק 62א (א) (4)
קביעת הוראות לעניין הריסות

דברי הסבר


מבוקש שינוי בקווי הבניין במגרשים 73 , 74 ע"מ לאפשר לגליזציה לחריגה מקווי בניין של מבנים קיימים בהיתר ,
הריסת כל מה שנמצא מחוץ לגבול


.

מקום התוכנית


טובא-זנגריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית מיום 19.6.2022 הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 08/11/2022 7 3
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 08/11/2022 7 3
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2022 תאריך פרסום: 08/11/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10887. עמוד: 740. שנה עברית: התשפג . 7 3 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/10/2022 7 3
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 19/06/2022 7 3
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/04/2022 6 2
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/01/2022 4 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022049 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 19/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/10/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 12/04/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 06/04/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 31/10/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 06/04/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 31/10/2022 הורדה