מאא/ 223

קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים

מטרת התוכנית


לקבוע הנחיות להקמת בריכות שחיה פרטיות, מחסנים, פרגולות וגדרות בחזית המגרש.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/08/2002 תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3740. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/08/2002 תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/07/2002
הוגשו התנגדויות 31/03/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות 14/02/2002 תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1459. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/02/2002 תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/01/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה 24/09/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/08/2001
קבלת תכנית 06/11/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 26 שינוי יעוד שטח והגדלת צפיפות הבניה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 219/ א קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים שינוי צפייה
תוכנית 554-0705533 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים שינוי
תוכנית 554-0763615 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים החלפה
תוכנית 554-0732602 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים החלפה
תוכנית מאא/ מק/ 2030 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ 247 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים כפיפות צפייה
תוכנית 552-0426544 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים כפיפות
תוכנית 554-0495903 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים כפיפות
תוכנית 552-0350843 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים כפיפות
תוכנית אז/ 16/ 85345 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על
תוכנית אז/ 16/ 85166 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על
תוכנית אז/ 16/ 85162 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על
תוכנית אז/ 1219/ 8246 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על
תוכנית אז/ 0720/ 8052 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על
תוכנית אז/ 0922/ 84017 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על
תוכנית אז/ 0921/ 8157 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים ערר על

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה חזקיהו