מאא/ 219/ א

"רח' ד"ר ליכט 33 אזור"

מטרת התוכנית


התחדשות עירונית למתחם ברח' ד"ר ליכט 33 וזאת ע"י:
1. מתן אפשרות להריסת המבנה היביל הקיים ובניה מחדש של מבנה בן 4 קומות מעל קומת כניסה, הכולל 18 יח"ד.
2. שינוי ייעוד מאזור "מבני ומוסדות ציבור" לאזור מגורים ג'.
3. קביעת זכויות בניה והוראות בינוי.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת אזור מגורים ג'.
2. קביעת זכויות בניה:
א. 2,140 מ"ר שטח עיקרי למגורים הכוללים 160 מ"ר עבור יציאות לגג.
ב. 216 מ"ר שטח עיקרי יוקצה למרפסות בלבד. השטח הממוצע למרפסת לא יפחת מ-12 מ"ר ושטח מרפסת מינימאלי יהיה 10 מ"ר.
ג. מס' יחידות הדיור לא יעלה על 18 יח"ד.כל תוספת של יחידות דיור בתחום התכנית תהווה סטייה ניכרת.
ד. מס' הקומות: 4 קומות מעל קומת הקרקע+ חדרי יציאה לגג.
ה. קווי בניין: שינוי קו בניין דרום מערבי ל-4.0 מ' במקום 5.0 מ'.
שינוי קו בניין עילי- צפון מערבי ל-4.0 מ' במקום 5.0 מ'.
3. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת הנחיות סביבתיות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +1,037 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 18 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,356 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור- רחוב דר' ליכט מס' 33

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/01/2013 תאריך פרסום: 31/01/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6542. עמוד: 2557. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/01/2013 תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2013. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2013. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/12/2012
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 11/12/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 31/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/11/2011
הוגשו התנגדויות 21/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות 10/08/2011 תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5968. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 22/06/2011 תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 22/06/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה 20/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/04/2010
קבלת תכנית 14/03/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ 223 קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים שינוי צפייה
תוכנית מאא/ 225 שינויי סעיף בתוכנית הראשית שינוי צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 26 שינוי יעוד שטח והגדלת צפיפות הבניה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אי/ 17/ 85004 "רח' ד"ר ליכט 33 אזור" ערר על
תוכנית עתמ/ תא/ 12/ 47273 "רח' ד"ר ליכט 33 אזור" עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1094 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 14/11/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1092 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 03/10/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
766 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 20/09/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 19/11/2012 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/12/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/06/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שמעון טננבלט בשם רונית וחיים לוי ואח'