ג/ 11391

שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך גישה, עוזייר, מתאר 1

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מחקלאי למגורים "ב" ודרך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1.39 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/03/2002
פרסום לאישור ברשומות 21/03/2002 תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1728. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/03/2002 תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית 09/01/2002
לא הוגשו התנגדויות 17/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות 02/09/2001 תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3932. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/08/2001 תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/07/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה 15/09/1999
קבלת תכנית 06/07/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 3800 כפר עוזיר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך גישה, עוזייר, מתאר 1 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 09/01/2002
פרוטוקול הורדה