ג/ 1260

תכנית מתאר כפר דבוריה

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: דבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/03/2002
פרסום לאישור ברשומות 15/10/1981 תאריך פרסום: 15/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2756. עמוד: 75. שנה עברית: התשמב . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 11/03/1981
פרסום להפקדה ברשומות 05/10/1979 תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. עמוד: 45. שנה עברית: התשם . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/08/1979 תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1979.
החלטה בדיון בהפקדה 08/08/1977
קבלת תכנית 26/10/1970

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 194 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6655 תכנית מתאר כפר דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3725 תכנית מתאר כפר דבוריה שינוי
תוכנית ג/ 4493 תכנית מתאר כפר דבוריה שינוי צפייה
תוכנית 251-0251165 תכנית מתאר כפר דבוריה שינוי
תוכנית ג/ 5248 תכנית מתאר כפר דבוריה שינוי צפייה
תוכנית 251-0381129 תכנית מתאר כפר דבוריה כפיפות
תוכנית א/ 08/ 131 תכנית מתאר כפר דבוריה עתירה