ג/ 4493

שכונה מזרחית

מטרת התוכנית


יעודה של השכונה המזרחית למטרות שונות
והתוית רשת דרכים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: דבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/05/1987 תאריך פרסום: 11/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3449. עמוד: 1614. שנה עברית: התשמז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/02/1987 תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית 30/06/1986
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/1986 תאריך פרסום: 12/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3291. עמוד: 1186. שנה עברית: התשמו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/12/1985 תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 24/07/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/07/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 24/07/1985
החלטה בדיון בהפקדה 16/07/1984
קבלת תכנית 27/04/1982

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1260 תכנית מתאר כפר דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 2802 יעוד שטחים למגורים ומבני צבור וחלוקה -דבוריא שינוי
תוכנית ג/ 194 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0983874 שכונה מזרחית שינוי