מק/ ש/ 889

חלוקה חדשה לחלקה 8 בגוש 11288, פרידיס.

מטרת התוכנית


- חלוקה חדשה של חלק 8 בגוש 11288.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/01/2002 תאריך פרסום: 31/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5050. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ במ/ 558 גבעת פרדיס שינוי צפייה