ג/ 11462

שינוי יעוד ממגורים א' ומרכז תחבורה למבנה ציבור

מטרת התוכנית


שינוי יעוד ממגורים א' ומרכז תחבורה למבני ציבור
מסגד הגדרת קו בנין קדמי 5 מ'. בק.ק ו3 מ' בשאר הקומות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עוזיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/01/2002 תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות 30/12/2001 תאריך פרסום: 30/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5042. עמוד: 879. שנה עברית: התשסב . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 12/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות 12/07/2001 תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/05/2001 תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/04/2001
החלטה בדיון בהפקדה 28/10/1999
קבלת תכנית 10/08/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 3800 כפר עוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7303 שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12633 שינוי יעוד ממגורים א' ומרכז תחבורה למבנה ציבור שינוי צפייה