ג/ 7303

שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר

מטרת התוכנית


שנוי יעוד מקרקע מרכז לאזור ציבורי

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עזיר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 01/12/2011 תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 961. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים 18/11/2011 תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 05/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 22/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות 18/02/1993 תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4087. עמוד: 1833. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/01/1993 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה 31/07/1991
קבלת תכנית 10/02/1991

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11462 שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12633 שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13725 שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 22/06/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 26/09/2011 הורדה