ג/ 12090

חלוקה חדשה והתווית דרך

מטרת התוכנית


תכנון מחדש של אזור מגורים הכולל חלוקה מחדש של חלקה 39 והתווית דרך להולכי רגל על מנת להסדיר את התביעות והצרכים בקרקע.
שינוי יעוד קרקע המיועדת למגורים ואזור לשימור ושיחזור לצורך התווית דרך.
תוכנית חלוקה חדשה לחלקה 39 (בהסכמה).
קביעת איחוד מגרש מגורים בין שתי חלקות משני גושים שונים.
קביעת הוראות בניה - קביעת: צפיפות מרווחי בניה, גובה בניינים
קביעת השלבים וההתניות לביצוע

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/12/2001 תאריך פרסום: 30/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5042. עמוד: 877. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/12/2001 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 17/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות 12/07/2001 תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3294. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/06/2001 תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה 14/03/2001
קבלת תכנית 04/09/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6748 שקום ושחזור רח' הראשונים - יסוד המעלה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19848 חלוקה חדשה והתווית דרך כפיפות