ג/ 12054

החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה

מטרת התוכנית


תכנון חדש לאיזור התכנית, חלוקה למגרשי בניה, התווית דרך גישה ויעוד שטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/11/2001 תאריך פרסום: 21/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5033. עמוד: 467. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/11/2001 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית 12/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות 12/06/2001 תאריך פרסום: 12/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4993. עמוד: 2954. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/05/2001 תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה 18/01/2001
קבלת תכנית 01/08/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 283 החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 280 החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה שינוי
תוכנית ג/ 13274 החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה שינוי צפייה