אג/ מק/ 8260/ 009

חלוקה חדשה ושינוי הוראות בניה, מטולה

מטרת התוכנית


בהתאם לסעיף 62א(א)(1), א(7) לחוק התכנון והבניה:
1." איחוד וחלוקה של מגרשים, כמשמעותו בפרק ג' סימון ז' ולבד שאים בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע", ולפי סעיף 62א(א) 1 לחוק, ולפי סעיף 62 א(א)7 לחוק.

2. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין.

3. שינוי קו בנין הקבוע בתכנית , לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/11/2001 תאריך פרסום: 06/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5029. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 25/02/2001 תאריך פרסום: 25/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4965. שנה עברית: התשסא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה