356-1081371

הגדלת אחוזי בניה, גוש 17150, חלקה 87, מגרש 87/2 - עספיא

מטרת התוכנית


תוספת יח"ד, זכויות בניה, מס' קומות ותכסית, גובה מבנה.

עיקרי הוראותיה


1. הגדלת אחוזי בניה כללים.
2. הגדלת מס' יח"ד.
3. הגדלת תכסית קרקע.
4. הגדלת גובה מבנה מרבי.
5. הקטנת קווי בניה.
6. הגדלת מס' קומות.
7. הסדרת שטח ציבורי.

דברי הסבר


תכנית הנ"ל שוכנת בכפר עספיא גוש 17150, חלקה 87, מגרש 87/2, שכונה מערבית של הכפר רח' 3.

התכנית מצעיה:
1. הגדלת אחוזי בניה כללים.
2. הגדלת מס' יח"ד.
3. הגדלת תכסית קרקע.
4. הגדלת גובה מבנה מרבי.
5. הקטנת קווי בניה.
6. הגדלת מס' קומות.
7. הסדרת שטח ציבורי.
מדובר על מבנה קיים בן 3 קומות בכל קומה שתי יח"ד, התכנית מצעיה הוספת שתי קומות, קומה ג' אשר תיועד למעונות סטודינטים (מבקשים פתירה מחניה-הסטודינטים יסתדרו דרך התחבורה הציבורית) ו-קומה ד 2 יח"ד).
הבניה המוצעת הינה עקבית לתכנית חופפת מאושרת מס' 356-0746545.
בין היתר עניין החניה בכל החלקה מתכונן כמגרש אחד עם הסכמה של הבעלים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +4 יח"ד +4 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,402 מ"ר +660 מ"ר +742 מ"ר

מקום התוכנית


עספיא, שכונה מערבית של הכפר רח' 3.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חניה נספח חניה. הורדה
בינוי נספח בינוי. הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/10/2022 5 4
קבלת תכנית 12/06/2022 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 546 וי.או.אר. חיפה, הכוללת הגבלות בגובהם של מבנים החלפה
תוכנית עד/ 105 דרום מערב עוספיה. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 124 שכון בדואים בעוספיה שינוי צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא שינוי צפייה