הל/ 238

שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "שיקום שכונות"- טלז סטון - קרית יערים.

מטרת התוכנית


1) תוספת בניה להרחבת 44 יח"ד הדיור הקיימות למשפחות ברוכות ילדים, במסגרת פרוייט חיזוק שכונות של משרד השיכון.
2) הגדלת אחוזי הבניה המירביים בחלקות בתחום התכנית תוך קביעת שטחי הבניה המירביים בה ל- 12.652.12 מ"ר מתוכם 9.952.8 מ"ר שימושים עיקריים.
הגדלת שטחים עיקריים מ- 7.431.17 מ"ר ל- 9952.8 מ"ר.
הגדלת שטחי שירות מ-2317.63 מ"ר ל-2699.29 מ"ר.
3) שינוי יעוד בחלקות 17-20 מאזור מגורים %40 לאזור מגורים מיוחד (%65).
4) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה בהתאם לתשריט.
5) שינויים בבינוי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: קרית יערים טלזס
שטח בין קואורדינטות אורך 159/425 - 159/350
לבין קואורדינטות רוחב 134525 ל- 134/475
בנינים מס' 123 ,122 ,121 ,ו - 111 ,110 ,108
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/07/2001 תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3281. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/04/2001 תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2001. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/02/2001
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 02/01/2001
לא הוגשו התנגדויות 29/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות 05/11/2000 תאריך פרסום: 05/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4931. עמוד: 270. שנה עברית: התשסא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/10/2000
פרסום להפקדה בעיתונים 29/09/2000 תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/08/2000
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה 23/11/1999
קבלת תכנית 19/01/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית הל/ 167 קביעת בינוי להרחבות דיור - קריית טלזסטון שינוי צפייה
תוכנית מי/ 232 שינוי יעוד חלקה - קרית יערים. שינוי צפייה
תוכנית מי/ 232/ ו בית כנסת "בני ישיבות" - טלז סטון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0820456 שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "שיקום שכונות"- טלז סטון - קרית יערים. שינוי
תוכנית 152-0124461 שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "שיקום שכונות"- טלז סטון - קרית יערים. החלפה