מי/ 232/ ו

בית כנסת "בני ישיבות" - טלז סטון

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד ממגורים לשפ"צ ומשפ"צ לשטח לבניני
ציבור.
ב. קביעת הוראות בינוי למגרש חדש מס' כ' לבנין
ציבורי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: קרית יערים טלזס
שטח בין קואורדינטות אורך 159.192 -159.707
וקואורדינטות רוחב 134.47 -134.593
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/07/1993 תאריך פרסום: 01/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4126. עמוד: 3520. שנה עברית: התשנג . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 01/06/1993
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות 18/03/1993 תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1962. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/02/1993 תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה 14/04/1992
קבלת תכנית 02/03/1992

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0820456 בית כנסת "בני ישיבות" - טלז סטון שינוי
תוכנית הל/ 238 בית כנסת "בני ישיבות" - טלז סטון שינוי צפייה
תוכנית 152-0874784 בית כנסת "בני ישיבות" - טלז סטון החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 20/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה