ג/ 11310

ביטול דרך הולכי רגל

מטרת התוכנית


ביטול לדרך גישה בין חלקות 21, 36, 37, 38, והחזרתם לבעלים קודמים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/05/2001 תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2846. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/05/2001 תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 18/01/2001
פרסום להפקדה בעיתונים 29/11/2000 תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2000. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות 30/05/2000 תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3637. שנה עברית: התשס . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה 07/07/1999
קבלת תכנית 12/05/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 ביטול דרך הולכי רגל שינוי
תוכנית ג/ 16923 ביטול דרך הולכי רגל כפיפות צפייה