ג/ 9210

הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב.

מטרת התוכנית


א. לקבוע שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה.
ב. התווית מערכת דרכים.
ג. קביעת הוראות בניה ותנאים סביבתיים לשמירת איכות
הסביבה.
ד. חלוקת מגרשים לבניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 101,400 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/03/2001 תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות 12/03/2001 תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1978. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 07/02/2001 תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 200. שנה עברית: התשס . צפייה
קבלת תכנית 07/02/2001
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 19/11/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/11/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 31/01/2000
פרסום להפקדה בעיתונים 26/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 13/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 13/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה 21/01/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 5207 איזור תעשיה, שנוי למתאר, גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי
תוכנית ג/ 10779 הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21187 הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16923 הרחבת אזור תעשיה, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי צפייה