יוש/ 1/ 3/ 22/ 510

קריית ארבע, שינוי בהוראות התכנית לעניין פיצול 8 דירות ללא תוספת זכויות

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות התכנית לעניין פיצול דירות ללא תוספת זכויות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/04/2023 תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2023. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2023. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2023. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/03/2023
החלטה בדיון באישור תכנית 22/02/2023
לא הוגשו התנגדויות 22/02/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 10/11/2022 תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2022. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2022. עיתון: ישראל היום.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/10/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 17/08/2022
החלטה בדיון בהפקדה 17/08/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/07/2022
קבלת תכנית 26/07/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 22/ 510 רמת ממרא - 48 יח"ד - קריית ארבע שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/02/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/03/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/09/2022 הורדה