יוש/ 1/ 22/ 510

רמת ממרא - 48 יח"ד - קריית ארבע

מטרת התוכנית


1. תוספת 24 יח"ד ל- 24 יח"ד בתחום תכנית מאושרת.
2. שינוי ייעודי קרקע מאזור מגורים א' ו-ב' לאזור מגורים ג' ודרך, ומשטח ציבורי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים ודרך.
3. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 48 יח"ד +24 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/06/2017 תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2017. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/06/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 16/03/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 10/11/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 16/01/2013 תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2013. עיתון: עיתון מקומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה 05/12/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 15/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/10/2012
קבלת תכנית 13/09/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 22/ 510 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 22/ 510 רמת ממרא - 48 יח"ד - קריית ארבע שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 3/ 22/ 510 רמת ממרא - 48 יח"ד - קריית ארבע שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013026 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 22/04/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/12/2012
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 28/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/03/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילנה אברהמי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדה דניאל
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב וולף
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליהו לב