יוש/ 3/ 22/ 510

קריית ארבע, הרחבת שכונת "נופי ממרא", 120 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד ממגורים א', מגורים א' מיוחד, מגורים ג', שטח למבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים, קרקע חקלאית, דרך מוצעת, שטח צחבורי פתוח ל- מגורים ג', שוח למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ודרך מוצעת.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשץ הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. ביטול דרכים מאושרות.
5. קביעת זכויות הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
6. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
8. קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות/ אלמנטים בנויים.
9. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
10. קביעת הוראות להוצאת היחתרי בניה והיתרי אכלוס.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 120 יח"ד יח"ד +120 יח"ד

מסמכי התוכנית


מסמכים
הוראות בעבודה הורדה
תשריט בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - הבקשה נדחתה 16/05/2022
אישור הדרג המדיני - התקבל אישור בתנאים -לאישור 16/05/2022
אישור הדרג המדיני - התקבל אישור בתנאים -להפקדה 16/05/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 16/05/2022
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 02/05/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/03/2015
קבלת תכנית 23/03/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 22/ 510 רמת ממרא - 48 יח"ד - קריית ארבע שינוי צפייה
תוכנית RJ5 שינוי
תוכנית יוש/ 22/ 510 שינוי