מק/ ש/ 949

חלוקה חדשה לחלקה 21 בגוש 11288, פורדיס.

מטרת התוכנית


- חלוקה חדשה של חלקה 21 בגוש 11288.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 04/02/2001
פרסום לאישור ברשומות 04/02/2001 תאריך פרסום: 04/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4957. שנה עברית: התשסא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ במ/ 558 גבעת פרדיס שינוי צפייה