ג/ 11111

מתקן הנדסי, בועינה

מטרת התוכנית


לשנות יעוד השטח המסומן בתכנית לשטח מתקנים הנדסיים
כולל דרך גישה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: בעינה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 10/12/2000
פרסום לאישור ברשומות 10/12/2000 תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 850. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/11/2000 תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית 03/07/2000
פרסום להפקדה בעיתונים 15/03/2000 תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2000. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 21/12/1999 תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4384. עמוד: 1823. שנה עברית: התשס . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 05/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 05/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה 01/07/1999
קבלת תכנית 07/01/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 283 מתקן הנדסי, בועינה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12692 מתקן הנדסי, בועינה שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 280 מתקן הנדסי, בועינה שינוי
תוכנית ג/ 13274 מתקן הנדסי, בועינה שינוי צפייה