מק/ ש/ 946

חלוקה חדשה לחלקה 27 בגוש 11288, פרדיס.

מטרת התוכנית


- חלוקה חדשה של חלקה 27 בגוש 11288.
- שינוי גודל מגרש מינימלי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/10/2000 תאריך פרסום: 31/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4929. עמוד: 152. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 31/05/2000 תאריך פרסום: 31/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4887. עמוד: 3710. שנה עברית: התשס . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ במ/ 558 גבעת פרדיס שינוי צפייה