יוש/ 1/ 1/ 14/ 125

אלקנה, תוספת זכויות בנייה, תוספת קומה ושימושים

מטרת התוכנית


מטרות מערכת ההנחיות:
שינוי בהוראות הבנייה למגרש מס' 500 כדלקמן:
.1שינוי מספר קומות מירבי ללא שינוי גובה המבנה המירבי.
.2שינוי הגדרת גובה מרבי לבניה.
3. הגדלת השטח המירבי לבניה
4. תוספת שימושים בשטח ציבורי פתוח

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/04/2023
החלטה בדיון באישור תכנית 22/03/2023
לא הוגשו התנגדויות 22/03/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 07/10/2022 תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2022. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/09/2022
החלטה בדיון בהפקדה 17/08/2022
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 11/08/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/07/2021
קבלת תכנית 10/07/2021

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 14/ 125 אלקנה - שינוי בהוראות הבנייה למגרש מס' 500 המיועד לבית-אבות ("מגורים מיוחד") שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/03/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/04/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/09/2022 הורדה