יוש/ 1/ 14/ 125

אלקנה - שינוי בהוראות הבנייה למגרש מס' 500 המיועד לבית-אבות ("מגורים מיוחד")

מטרת התוכנית


א. שינוי בהוראות הבנייה למגרש מס' 500 (אזור מגורים מיוחד) בתחום תכנית בתוקף כדלקמן:
1. תוספת שימושים מותרים.
2. קביעת מספר יחידות בית אבות.
3. הגדלת השטח המותר לבנייה.
4. הגדלת שטח התכסית המירבי המותר.
5. הגדלת גובה הבנייה המירבי המותר.
6. הגדלת מס' הקומות המירבי המותר.
7. שינוי סוג הגג וחומרי גמר.
8. קביעת הגדרות: "מפלס ה-0.00", "מצללה (פרגולה)", "מס' קומות מירבי", "מרפסות זיזיות", "קולונדה" ו-"עליית גג".
9. שינוי הגדרות: "תכנית בינוי", "מפלס הכניסה הקובע של הבנין", "מרתף", "שטח מותר לבניה", "גובה מירבי לבניה" ו-"מעקה הגג".
ב. תוספת שימוש מותרבמגרש מס' 601 המיועד לשביל להולכי רגל.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 250 יח"ד +45 יח"ד +205 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 42,100 מ"ר +8,823 מ"ר +33,277 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום בערבית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/11/2017 תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/11/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 18/10/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 19/12/2016
הוגשו התנגדויות 24/11/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 27/09/2016 תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2016. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2016. עיתון: אל-קודס.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/09/2016
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/09/2016
החלטה בדיון בהפקדה 31/08/2016
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 09/08/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/02/2016
קבלת תכנית 14/02/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 14/ 125 ישוב אלקנה- שינויי יעוד, משטח חלקאי ואזור מלאכה, ש.צ.פ ודרכים לאזור מגורים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 1/ 14/ 125 אלקנה - שינוי בהוראות הבנייה למגרש מס' 500 המיועד לבית-אבות ("מגורים מיוחד") שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016024 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 19/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 31/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 26/09/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/10/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/09/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונה ויוסף דוד
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק עו"ד ג'אברין בשם עיריית מסחה, פתחי סאלם, סארה סאלח עאמר
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מארק עו"ד שיפמן בשם תושבי אלקנה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן ציון עו"ד שפר בשם גנא גיא ומשה רייק