יוש/ 14/ 125

ישוב אלקנה- שינויי יעוד, משטח חלקאי ואזור מלאכה, ש.צ.פ ודרכים לאזור מגורים

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד, משטח חקלאי ואזור מלאכה, ש.פ.צ ודרכים, לאזור מגורים א', ואזור מגורים ב', ואזור מגורים מיוחד, לשטח למבני ציבור, לשטח ציבורי פתוח ולמערכת דרכים, דרכים משולבות ושבילים להולכי רגל.
ב. קביעת הנחיות, הוראות והגבלות מחייבות בבניה פרטית וציבורית ואחזקתה. קביעת עקרונות בינוי, תנאים למתן היתרי בנייה והסדרת נגישות לאנשים עם מגבלות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה נספח תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
נספח כללי/אחר פיתוח נופי הורדה
נספח כללי/אחר נספח חלוקה הורדה
נספח כללי/אחר נספח שלבי ביצוע הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 26/04/2006
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/04/2006
פרסום לאישור בעיתונים 26/04/2006 תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
התכנית אושרה 26/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 21/01/2005 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 19/05/2004
קבלת תכנית 19/05/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 125 שינוי
תוכנית יוש/ 9/ 125 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 14/ 125 ישוב אלקנה- שינויי יעוד, משטח חלקאי ואזור מלאכה, ש.צ.פ ודרכים לאזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 9/ 125 ישוב אלקנה- שינויי יעוד, משטח חלקאי ואזור מלאכה, ש.צ.פ ודרכים לאזור מגורים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 17/06/2013
פרוטוקול הורדה