ג/ 9096

מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד משטח המיועד למגורים, מבני משק
וחקלאות למתחם משולב.
ב. הכנת תכנון מפורט למתחם הכולל: מחסני מכר, תיירות
נופש ותרבות. המקורבים לערכי הטבע והנוף והערכים
ההסטוריים הגובלים באתר.
ג. פתרון בעיית תנועה, נגישות וחניה למתחם.
ד. קביעת הנחיות לבנוי המגדירות את נפחי הבניה, יחס
בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים, פרוט חמרי גמר,
אופי פתוח השטח ואופן הטיפול במבנים ההסטוריים
הגובלים והכלולים בשטח.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: רגבה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 12/07/2000
פרסום לאישור ברשומות 12/07/2000 תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4211. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/06/2000 תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית 30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 30/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות 01/09/1998 תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4674. עמוד: 4874. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/1998 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1998.
החלטה בדיון בהפקדה 23/10/1996
קבלת תכנית 08/02/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 4360 חלוקת מגרשים מחדש שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19309 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי
תוכנית ג/ 10926 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13534 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16992 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18837 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי
תוכנית ג/ 20876 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14404 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית 201-0432898 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי
תוכנית ג/ 20884 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20359 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית חא/ מק/ 2007/ 24 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11043 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית חא/ מק/ 2000/ 2 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית 201-0763425 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי
תוכנית 201-0796342 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. החלפה
תוכנית 201-0507210 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. החלפה
תוכנית 201-0557603 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. ללא שינוי

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 82673375 חן מלמד
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. מיכאל ניצב