ג/ 20359

החלפת שטחים באזור תחנת תדלוק רגבה

מטרת התוכנית


תיקון אי התאמה בין תכניות מאושרות ג/ 9096,ג/ 7969. חא/ מק/ 2000/ 2 והסדרת ייעודים לדרך, שצ"פ, "מסחר ותעסוקה" ו "מסחר תעסוקה ותחבורה" מבלי לשנות או להוסיף שימושים וזכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד משרותי דרך ותחנת תדלוק ל דרך.
ב. שינוי יעוד מדרך למסחר תעסוקה ותחבורה.
ג. שינוי יעוד משטח חקלאי ל מסחר תעסוקה ותחבורה.
ד. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ.
ה. קביעת זכויות והוראות בניה.
ו. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ז. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 2,492 מ"ר +2,239 מ"ר מ"ר בתכנית זו כלולות הזכויות למסחר ביעודים משולבים למסחר, תעסוקה ותחבורה (הערך המפורט הוא סה"כ עיקרי למסחר ותעסוקה)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2015. עיתון: ישראל פוסט.
פרסום לאישור ברשומות 18/06/2015 תאריך פרסום: 18/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7060. עמוד: 6510. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/06/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/06/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 20/04/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 14/12/2014
לא הוגשו התנגדויות 03/12/2014
פרסום להפקדה ברשומות 07/10/2014 תאריך פרסום: 07/10/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6893. עמוד: 109. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/10/2014 תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 01/10/2014
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/09/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/09/2014
החלטה בדיון במועצה הארצית 17/06/2014
החלטה בדיון בהפקדה 12/12/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/09/2012
קבלת תכנית 06/06/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 18/ 4 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ד תכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי -תמא/1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 7969 שרותי דרך, רגבה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9096 מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4360 חלוקת מגרשים מחדש שינוי
תוכנית חא/ מק/ 2000/ 2 איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי בגובה מבנים, רגבה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0432898 החלפת שטחים באזור תחנת תדלוק רגבה שינוי
תוכנית 201-0763425 החלפת שטחים באזור תחנת תדלוק רגבה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
31 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 27/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/09/2014 הורדה