ג/ 10680

מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נג'ידת

מטרת התוכנית


ייעוד שטח לאזור מתקן הנדסי לבנית בריכת אגירת מים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/03/2000 תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2921. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/02/2000 תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/02/2000
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 20/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות 11/01/2000 תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2812. שנה עברית: התשנט . צפייה
קבלת תכנית 11/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 28/10/1999
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 14/06/1999
פרסום להפקדה בעיתונים 14/06/1999 תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 14/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 14/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה 12/08/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נג'ידת שינוי צפייה