אג/ מק/ 8260/ 003

איחוד ולוקה מחדש של מגרשים בתחום תכנית לפי סעיף 62א(א)1 , מטולה

מטרת התוכנית


- איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בתחום התכנית בהתאם
לסעיף 62א(א)1 לחוק התכנון
- הגדלת שטחים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א(א)3 לחוק.
- שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, מבלי
לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר לבניה בתכנית
לפי סעיף 62א(א)6 לחוק.
- קביעת קווי בנין לפי סעיף 62א(א)4
- קביעת הוראות בינוי לפי סעיף 62א(א)5 לחוק

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מטולה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/11/1999 תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 24/11/1998 תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. שנה עברית: התשנט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה