ג/ 10095

חלוקת שטחי מגורים א' למגרשים דו משפחתיים, שינוי למתאר, טובא

מטרת התוכנית


א. חלוקת שטח מגורים א' למגרשי בניה דו משפחתיים.
ב. הגדלת שטחים לצרכי ציבור.
ג. התווית דרכים.
ד. קביעת הנחיות לבינוי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 76 יח"ד +76 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


ישוב: טובה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות 21/12/1998 תאריך פרסום: 21/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4714. עמוד: 1398. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/12/1998 תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה 18/03/1998
קבלת תכנית 14/08/1997

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 חלוקת שטחי מגורים א' למגרשים דו משפחתיים, שינוי למתאר, טובא התליה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 23/09/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ חוסין אל הייב