אג/ מק/ 8260/ 008

שינוי בקו בנין לפי סעיף 62 א(א)4 לחוק, מטולה

מטרת התוכנית


שינוי הוראות לקו בנין הקבוע בתכנית ג / 8260 לפי סע
יף 62 א(א)4 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/03/1999 תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 10/08/1998 תאריך פרסום: 10/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4669. שנה עברית: התשנח . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה