יוש/ 2/ 302

שדמות מחולה

מטרת התוכנית


א. תכנון מחדש את שטח התכנית בחלקה ממערב לדרך מס' 90 לצרף את דרך מסי 90 לתכנית,ולשנות קוי בנין של דרך מסי 90 מ-100 מ' ל-80 מ'.
ב. ארגון ותכנון מחדש את מערכת הדרכים. ג. תכנון מחדש של אזורי מגורים ותוספת יחידות דיור.
ד. שינוי ייעודי שטח בתכנית:
1. אזור מלאכה - לאזור למסחר ושירותי דרך. 2. אזור מגורים מיוחד ושטח ציבורי פתוח - לאזור לתיירות ולמלונאות .
ה. שינויים בשטח ובגבולות אזור למבני ציבור, אזור לספורט ושטח ציבורי פתוח.
ו. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה לייעודי שטח למגורים, למבני ציבור ולייעודי שטח אחרים
בהם מותרת הבניה.
ז. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ח. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/03/1999 תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 28/10/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/1998 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1998.
החלטה בדיון בהפקדה 02/07/1997
קבלת תכנית 02/07/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית S/ 15 תוכנית מנדטורית S/ 15 לצפון המחוז. שינוי
תוכנית יוש/ 302 שדמות מחולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 300 שדמות מחולה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 2/ 302 שדמות מחולה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 2/ 302 שדמות מחולה שינוי