יוש/ 1/ 300

קביעת הוראות ומגבלות בנייה אחידות ביישובי המועצה האזורית בקעת-הירדן

מטרת התוכנית


א. השלמת הוראות חסרות בתקנונים של תכניות בתוקף (ללא שינוי בייעודי הקרקע, ללא תוספת מגרשים וללא תוספת יחידות דיור).
ב. קביעת הוראות ומגבלות בניה אחידות באזורי: מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, ספורט, מבני משק, תעשייה קלה ומלאכה, מתקנים הנדסיים.
ג. השלמת הגדרות חסרות וקביעת הגדרות אחידות.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 19/02/2021
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/02/2021
פרסום לאישור בעיתונים 19/02/2021 תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2021. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2021. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/12/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 26/11/2020
לא הוגשו התנגדויות 26/11/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 21/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2020. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 02/02/2020
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/01/2020
החלטה בדיון בהפקדה 14/06/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 18/04/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2015
קבלת תכנית 01/01/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 302 שדמות מחולה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 315 מושב פצאל שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 321 שינוי
תוכנית יוש/ 303 שינוי
תוכנית יוש/ 308 שינוי
תוכנית יוש/ 312 שינוי
תוכנית יוש/ 316 שינוי
תוכנית יוש/ 321 שינוי
תוכנית יוש/ 4/ 315 שינוי
תוכנית יוש/ 4/ 316 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 02/12/2020 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 07/01/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/01/2020 הורדה