הר/ מק/ 1942

שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב

מטרת התוכנית


שינוי ההוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי
"ב" במגרשים ששטחם לפחות 1,000 מ"ר ומעלה, באופן
שיחולו במגרשים ששטחם 1,000 מ"ר ומעלה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון מופקד + מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/06/1997 תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/03/1997 תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1997. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1997. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1997. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה בעיתונים 19/04/1996 תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1996. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1996. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1996. עיתון: עיתון מקומי א.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 שינוי
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0538066 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב החלפה
תוכנית 504-0159111 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב החלפה
תוכנית 504-0359497 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב שינוי
תוכנית 504-0167890 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב שינוי
תוכנית 504-0226449 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות
תוכנית 504-0405696 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות
תוכנית 504-0253880 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות
תוכנית 504-0276808 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות
תוכנית 504-0858837 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות
תוכנית 504-0722686 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות
תוכנית 504-1086313 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות