ג/ 8924

שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי, שינוי למתאר, טובא זנגריה.

מטרת התוכנית


שנוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי במרכז הכפר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: טובה
ישוב: טובא זנגריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/12/1996 תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. עמוד: 963. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/11/1996 תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית 11/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות 28/05/1996 תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3432. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/04/1996 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה 15/11/1995
קבלת תכנית 22/08/1995

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי, שינוי למתאר, טובא זנגריה. התליה צפייה