תגפ/ 586

בית חולים תל השומר

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית כדלקמן:
א. קביעת שטח לאזור בית חולים תל-השומר כולל שטח פרטי פתוח.
ב. קביעת דרכים חדשות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


הגבול במזרחו של בי"ח תל-השומר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 13/10/1996
פרסום לאישור ברשומות 13/10/1996 תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. עמוד: 176. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/10/1996 תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1996. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1996. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1996. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 05/10/1995 תאריך פרסום: 05/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4337. עמוד: 16. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/09/1995 תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1995. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1995. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1995. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 07/01/1994 תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1994.
פרסום הכנת תכנית ברשומות 06/01/1994 תאריך פרסום: 06/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4181. עמוד: 1489. שנה עברית: התשנד . צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 20/09/1993
קבלת תכנית 26/08/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית R/ 6 תכנית מנדטורית למחוז המרכז שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 506-0562975 בית חולים תל השומר החלפה
תוכנית תדמת/ 2004 בית חולים תל השומר שינוי צפייה
תוכנית 506-0171561 בית חולים תל השומר שינוי
תוכנית 506-0155952 בית חולים תל השומר שינוי
תוכנית 506-0209627 בית חולים תל השומר כפיפות
תוכנית רש/ 05/ 016 בית חולים תל השומר היתר בניה