תדמת/ 2004

דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי

מטרת התוכנית


1. יעוד שטח לדרך.
2. לאפשר פיתוח דרך כמתואר בתשריט.
3. לשנות יעוד קרקע מדרך קיימת, שטח חקלאי, מחנה צבאי ושטח מיוחד בית חולים, לשטחים המיועדים לדרכים, לעיצוב נוף בשולי הדרך ולשצ"פ.
4. לייעד שטח כאופציה לתוואי רכבת קלה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


התכנית חלה על שטח בתחום הוועדות המקומיות רמת גן, אפעל, ושטחים ללא תחום שיפוט, בין דרך 461 בדרום ודרך יעקב דורי בצפון.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/01/2009 תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1620. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/12/2008 תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/11/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 04/11/2008
לא הוגשו התנגדויות 10/02/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות 08/01/2008 תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1331. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 10/12/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 07/12/2007 תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 20/11/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית 20/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות 31/07/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 31/05/2006
הוגשו התנגדויות 14/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 01/05/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/04/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה 27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/02/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית R/ 6 תכנית מנדטורית למחוז המרכז שינוי
תוכנית רג/ 865 בית חולים תל השומר שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 586 בית חולים תל השומר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1023 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי
תוכנית 506-0562975 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי החלפה
תוכנית תגפ/ 599/ קא/ 387 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי צפייה
תוכנית 506-0171561 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי
תוכנית תמל/ 1001 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי
תוכנית 506-0209627 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי
תוכנית 599-1120906 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי
תוכנית 599-0883660 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי
תוכנית 506-0303826 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
733 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 10/09/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
937 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 04/12/2006
פרוטוקול הורדה
312 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/10/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
931 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה
926 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 31/07/2006
פרוטוקול הורדה
925 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 17/07/2006
פרוטוקול הורדה
722 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 19/06/2006
פרוטוקול הורדה
721 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
237 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/05/2006
פרוטוקול הורדה
717 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/02/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 04/11/2008 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/11/2008 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות יקי קידר-מנהל המערך הלוגיסטי בשם המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא תל השומר 52621
2 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות רפ"ק מרקוביץ ורפ"ק עודאני בשם משטרת ישראל יחידת הבינוי ומדור נכסים
3 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות ניר ברלוביץ ממונה על הדיור הממשלתי מחוז תל אביב והמרכז(מגדל שלום)