תגפ/ 599/ קא/ 387

שכונת האקליפטוסים - תל השומר מזרח

מטרת התוכנית


1. הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ- 2445 יחידות דיור בהתאם לתכניות המתאר המחוזיות.
2. הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהיקף מתאים לפרוגראמה של שכונה ושל עיר קריית אונו.
3. הקמת פארק רחב ידיים.
4. שמירת ערכי טבע וחורשות האקליפטוסים הקיימות ושילובן בשטחים ציבוריים פתוחים מתוכננים.
5. שילוב שבילי אופניים ברחובות מתוכננות.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ושטח ללא יעוד (המשמש כיום למחנה צבאי - מתקן בטחוני) לאזורים המיועדים ל:
- אזור מגורים ג'.
- אזור מגורים ד'.
- אזור מגורים מיוחד
- אזור למבנים ולמוסדות ציבור.
אזור מסחרי.
- שטחים ציבוריים פתוחים.
- דרכים.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה, כדלקמן:
- קביעת מספר יחידות הדיור ושטחי הבניה המותרים.
- קביעת התכסית המותרת.
- קביעת מרווחי בניה מותרים.
- קביעת גובה בנינים מותר.
- הנחיות לבינוי
- הנחיות לעיצוב אדריכלי
ד. התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכו'.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות.
ז. קביעת שלבים לפיתוח והתהתניות לביצועם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 120 יח"ד יח"ד יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 79,918 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 2,445 יח"ד יח"ד יח"ד
מסחר (מ"ר) 7,397 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מחנה תל השומר - חלק מזרחי

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 18/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה 31/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/05/2005
קבלת תכנית 20/01/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תדמת/ 2004 דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי שינוי צפייה
תוכנית r/ 6 שינוי
תוכנית תמא/ 2/ 4 אישור ע"פ תמ"א

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב) 18/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב) 20/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
763 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 31/05/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה