ג/ 7867

שנוי יעוד מחקלאי לשטח בית קברות, כאוכב

מטרת התוכנית


ליעד שטח לבית קברות קיים ולשטח פרטי פתוח.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/08/1996 תאריך פרסום: 29/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4438. עמוד: 4612. שנה עברית: התשנו . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 31/07/1996
החלטה בדיון באישור תכנית 22/02/1995
פרסום להפקדה ברשומות 21/07/1994 תאריך פרסום: 21/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4231. עמוד: 4297. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/07/1994 תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה 30/06/1993
קבלת תכנית 31/08/1992

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 14046 שנוי יעוד מחקלאי לשטח בית קברות, כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15607 שנוי יעוד מחקלאי לשטח בית קברות, כאוכב כפיפות צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 1335012 חאג עבדאללה מובדא