תא/ 2266/ ח/ 390

תכנון והתווית דרכים חדשות וקביעת מגרש לייעוד שטח מסחרי מיוחד

מטרת התוכנית


תכנון מחדש של השטחים ע"י: בתחום מרחב תכנון ת"א-יפו
א. קביעת מגרש לייעוד שטח מסחרי מיוחד שעליו יהיה
ניתן לבנות 11000 מ"ר שטח עיקרי על מגרש בשטח 9600
מ"ר בשלב א', וכן %40 שטחי שירות מעל לפני הקרקע וכן
%300 שטחי שרות במרתפים כולל חניות, מחסנים ושרותים
טכניים, כמסומן בתשריט ושטח לעתודה מסחרית, שבו ניתן
יהיה לבנות 11000 מ"ר שטחים עיקריים ובנוסף שטח שרות
בשלב ב', כמפורט בפסקה ג' להלן למטרות מסחר, כל-בו,
אולמות תצוגה, מסעדות, בתי קפה, חנויות וכדומה.
ב. תכנון והתווית דרכים חדשות ובטול דרכים קיימות
ושטחים ציבוריים פתוחים, כמסומן בתשריט.
ג. הכנת תכנית מפורטת משותפת בשלב ב' שתערך ע"י ועדת
בנין ערים משותפת שתמונה ע"י שר הפנים לשטח המיועד
לעתודה מסחרית, לפיה ניתן יהיה לבנות מבנה נוסף של
11000 מ"ר שטחים עיקריים למטרות של מסחר כמו שלב א'
ושתקבע גם הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה בהסכמה או שלא
בהסכמת בעלים. בתחום מרחב תכנון חולון:
א. תכנון והתווית דרכים חדשות ובטול דרכים קיימות
ושצפי"ם, כמסומן בתשריט.
ב. תכנון שלב ב' ע"י ועדה משותפת כאמור לעיל.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: תל אביב-יפו
גבולות התכנית בתל אביב :
צפון: דרך בן צבי, דרום: גבול הגוש וגבול חלקה מס' 4
מזרח: גבול שפוט עם חולון, מערב: גבול מערבי של חלקה
58 (דרך) בגוש 6987.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/01/1996 תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1996.
פרסום לאישור ברשומות 02/01/1996 תאריך פרסום: 02/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4368. עמוד: 1098. שנה עברית: התשנו . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/05/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 20/03/1995
פרסום להפקדה בעיתונים 24/07/1992 תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1992.
פרסום להפקדה ברשומות 22/06/1992 תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3711. שנה עברית: התשנב . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/03/1992
החלטה בדיון בהפקדה 12/12/1988
קבלת תכנית 19/09/1988

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תדמת/ 2003 תכנון והתווית דרכים חדשות וקביעת מגרש לייעוד שטח מסחרי מיוחד שינוי צפייה
תוכנית תא/ 17/ 85164 תכנון והתווית דרכים חדשות וקביעת מגרש לייעוד שטח מסחרי מיוחד ערר על

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל דפני, עו"ד
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועדה מקומית חולון
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועדה מקומית ת"א