תדמת/ 2003

תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולון

מטרת התוכנית


א. יעוד שטחים להרחבת פרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה מס' 20 ומסילת ברזל במסגרת "נתיבי איילון דרום".
ב. יצירת מסגרת תכנונית והוראות לתכנון לביצוע שלב סופי הכולל את תוואי הרכבת ושינוי תוואי האיילון בהתאם לנדרש בתכנית תא/ 2205/ ב.
ג. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח דרך ומסילת ברזל ומשטח דרך לשטח למסילת ברזל. שינוי יעוד משטח לעיצוב נוף שאינו כלול בדרך ושכלול בדרך לדרך חדשה.
ד. שינוי יעוד משטח מגרש מיוחד ומשטח ציבורי פתוח לשטח דרך חדשה.
ה. מתן הוראות לקווי בנין.
ו. מתן הוראות בעניין איכות סביבה, מיגונים אקוסטיים וטיפול נופי.
ז. קביעת הוראות משלימות לתכנית תדמת/ 2001 בכל הקשור לעקרונות ולאמצעים למיגון אקוסטי בקטע מחלף חולון - מחלף קבוץ גלויות.
ח. מתן הוראות בנושא הסדרת הניקוז.
הערה: שינוי הייעוד לצורכי מסילת ברזל הינו עפ"י תדמת/ 2001.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שטח התכנית נמצא לאורך דרך חיל השריון, בין מחלף קבוץ גלויות בצפון למחלף חולון בדרום. ממערב שכונת קרית שלום בתחום עיריית ת"א-יפו, ממזרח שטח בי"ס הולץ ואדמות ביה"ס החקלאי מקווה ישראל.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/02/2006 תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2067. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/02/2006 תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/01/2006
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 26/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/10/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות 14/11/2004 תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 432. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 23/09/2004 תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/09/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/09/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 19/09/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 05/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה 29/03/2004
קבלת תכנית 29/03/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית R/ 6 תכנית מנדטורית למחוז המרכז שינוי
תוכנית ח/ 1 תכנית מתאר חולון- ח/1 שינוי
תוכנית תא/ 1205 תכנית מפורטתץ מס' 1205 שינוי
תוכנית תא/ 2266/ ח/ 390 תכנון והתווית דרכים חדשות וקביעת מגרש לייעוד שטח מסחרי מיוחד שינוי צפייה
תוכנית תא/ 2205/ ב יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. שינוי צפייה
תוכנית ח/ 11 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ביוב/ תגפ/ 4 תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולון כפיפות צפייה
תוכנית הרש/ תדמת/ 2003/ תא/ ח/ 1 תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולון הרשאה למבנה דרך
תוכנית הרש/ תדמת/ 2003/ תא/ ח/ 5 תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולון הרשאה למבנה דרך
תוכנית הרש/ תדמת/ 2003/ תא/ 2 תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולון הרשאה למבנה דרך

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
893 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 14/11/2005
פרוטוקול הורדה
890 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 31/10/2005
פרוטוקול הורדה
875 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 11/04/2005
פרוטוקול הורדה
873 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 14/03/2005
פרוטוקול הורדה
871 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 28/02/2005
פרוטוקול הורדה
870 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 14/02/2005
פרוטוקול הורדה
863 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 27/12/2004
פרוטוקול הורדה
201 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/12/2004
פרוטוקול הורדה
2004009 ועדה ארצית - ועדת משנה לקוי בנין 25/11/2004
פרוטוקול הורדה
696 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/03/2004
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד ד"ר יוסף פרוכטמן בשם חב' איילון-מנכ"ל אריה בר מגדלי שקל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עפר טויסטר בשם יצחק אהרון נציג תושבים יגנס-טויסטר-בירן - מגדל המאה
3 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' חזי ברקוביץ -מהנדס העיר בשם עיריית חולון