תא/ 2205/ ב

יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה.

מטרת התוכנית


ליעד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה +
מסילות ברזל, לשטח לעיצוב נוף בשולי הדרך המהירה
הכלול בדרך ושאינו כלול בדרך, לבטל דרכים קיימות או
מאושרות וליעד שטחן לשטח צבורי פתוח, לקבוע הוראות
מחייבות בשטח התכנית, לתת פתרונות למיגון אקוסטי
ולשנות בהתאם לכך את התכניות המאושרות על שינוייהן
(להלן "התכניות הראשיות"): תכנית מפורטת מס' 312
הודעה על מתן תוקף י.פ. מס' 719 מיום 26.11.59,
תכנית מפורטת מס' 1205 הודעה על מתן תוקף י.פ. מס'
1912 מיום 19.4.73.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: תל אביב-יפו
קטע שבין צומת קבוץ גלויות לבין צומת חולון (כולל
מסילת הברזל).

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 29/12/1994
פרסום לאישור ברשומות 29/12/1994 תאריך פרסום: 29/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4270. עמוד: 1095. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/12/1994 תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית 18/07/1994
פרסום להפקדה ברשומות 03/03/1994 תאריך פרסום: 03/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4197. עמוד: 2496. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/1994 תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/12/1993
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 13/06/1993 תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1993.
פרסום הכנת תכנית ברשומות 03/06/1993 תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4118. עמוד: 3167. שנה עברית: התשנג . צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 22/03/1993
החלטה בדיון בהפקדה 22/03/1993
קבלת תכנית 22/03/1993

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 507-0168989 יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. החלפה
תוכנית תא/ 2786 יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. שינוי צפייה
תוכנית תדמת/ 2003 יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. שינוי צפייה
תוכנית תדמת/ 2001 יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. שינוי צפייה
תוכנית תא/ מק/ 3624/ ד יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. שינוי צפייה
תוכנית 507-0623314 יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. החלפה
תוכנית עתמ/ תא/ 06/ 1889 יעוד שטחים לפרוזדור תחבורתי עבור דרך מהירה. עתירה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסון, עו"ד א. סוכובולסקי - ד.
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איילון - יזם אלי אורצקי חב' נתיבי
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לתכנון ובניה ועדה מקומית
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חרזי חנה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כהן עדינה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לוי אבנר
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת אהרון
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת ירקוני
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת לישע
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אלכסנדר רינון
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מירה וולף
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד משה לין
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד נ. לין
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יועצת משפטית עו"ד נאוה נעמן
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ע. טויסטר
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שבח שמעון