ג/ 8283

שנוי יעוד למלאכה ומסחר, טובא

מטרת התוכנית


לשנות יעוד שטח מחקלאי לאזור מלאכה ומסחר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: טובה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/09/1995 תאריך פרסום: 07/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4332. עמוד: 4770. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/08/1995 תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית 26/04/1995
פרסום להפקדה ברשומות 29/01/1995 תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1719. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 28/12/1994 תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה 06/04/1994
קבלת תכנית 13/10/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 שנוי יעוד למלאכה ומסחר, טובא שינוי צפייה