152-0923763

הרחבת בניה בגוש 29536 חלקות 270-269, קרית יערים

מטרת התוכנית


הגדלת צפיפות הבנייה במגרשים

עיקרי הוראותיה


1. הוספת 1 קומה למותר (סה"כ 6 מעל לכניסה הקובעת + קומה 1 מתחת) וכן קביעת גובה בנין בהתאם לסעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון והבנייה.
2. תוספת 4 יח' דיור ל-58 המאושרות (סה"כ 62 יח"ד) בהתאם לסעיף 62א(א)(8) לחוק התכנון והבנייה.
3. הוספת זכויות בניה ב-20% מגודל המגרש בהתאם לסעיף 62א(א)(16)(א)(1) לחוק התכנון והבנייה.
4. קביעת תוספת שטחי שרות בתת הקרקע ב-4% מגודל המגרש בהתאם לסעיף 62א(א)15 לחוק התכנון והבניה.
5. שינוי קו בנין תת קרקעי בהתאם לסעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה: אחורי (צפון מזרחי) מ-2 מ' ל-1 מ'.

דברי הסבר


תכנית זו מציעה תוספת יחידות דיור בחלקות 269, 270 עליהם הוקמו ארבע מבני מגורים בהתאם לתכנית המאושרת.
הבינוי מציע תוספת דירות פנטהאוז על גג כל אחד מהבניינים, תוך תוספת קומה 1 מעבר למאושר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 32 יח"ד +30 יח"ד +2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,008 מ"ר +2,636 מ"ר +372 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות אישור השר ע"פ סעיף 109(ב) הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית למתן תוקף 16.2.22 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות מתן תוקף-תצהיר מבקשים הורדה
תכתובת
תכתובות הודעה בנושא סעיף 109 עיון/אישור השר - בתכנית מס' 152-0923763 - הרחבת בניה בגוש 29536 חלקות 270-269, קרית יערים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/08/2022 19 14
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 01/08/2021 17 13
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/07/2021 17 13
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/02/2021 10 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0178194 מתחם מגורים בישוב קריית יערים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 10/07/2022
פרוטוקול הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 01/08/2021
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/07/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 11/08/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 12/07/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 11/07/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 11/08/2022 הורדה