ג/ 7818

הרחבת בית מלון, מטולה

מטרת התוכנית


שנוי יעוד לחלקה לצורך הרחבת המלון והמשך פיתוח
התיירות בישוב.
הסדרת חניה למלון ודרכי גישה בתיאום עם מערכת
הדרכים הקיימת.
קביעת שטח להרחבת המלון.
קביעת שטח לחניה ודרכי גישה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/12/1993 תאריך פרסום: 16/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4176. עמוד: 1200. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/11/1993 תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית 04/08/1993
פרסום להפקדה ברשומות 13/05/1993 תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2544. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/1993 תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה 28/10/1992
קבלת תכנית 24/04/1992

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4395 פתוח שטח הבינוי במטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 18210 הרחבת בית מלון, מטולה כפיפות